Családi kedvezmény 2014

Az Országgyûlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétõl bevezetésre kerül a családi járulékkedvezmény, amely azon magánszemélyek számára kedvezõ, akik nem tudják igénybe venni a személyi jövedelemadóban a családi kedvezményt teljes összegben(fõleg 3,vagy több gyermekes családok esetén).
A családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendõ egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (egyéni járulékok) összegét,és ezen kedvezményt a biztosított és házastársa, élettársa együttesen is érvényesíthetik.
Vagyis a családi kedvezménybõl fennmaradó összeg csökkenti a fizetendõ járulékokat,de ennek igénybevételérõl nyilatkozni szükséges.
Ugyan akkor visszajön a különbözeti bírság, ha az adóév végén adóelõleg eltérés lesz és annak befizetendõ összege a 10.000-ft-ot meghaladja,akkor annak mértéke 12 %.
A Kedvezményezett eltartottakról azt is be kell vallani, hány hónapig minõsülnek
eltartottnak/kedvezményezett eltartottnak,és fel kell tüntetni a közös érvényesítés jogosultsági
hónapjainak a számát.