EVA 2011

Az egyszerûsített vállalkozó adó (eva) vonzereje az egyszerûségben és a kiszámíthatóságban rejlik.
Ezek az adószabályok szinte változatlan formájuk miatt tovább erõsítik az eva megbízhatóságát.
Célszerû az alig változott szabályok mellet áttekinteni az eva fõbb jellemzõit 2011-re.

Adókulcs, bevételi küszöb és annak átlépése

Az eva mértéke 30 százalék.
Az eva alany esetében az iparûzési adót továbbra is az adóalap fele után is meg lehet fizetni, vagyis egyszerûbben kifejezve, a szokásos adómérték esetén, az eva alanynál az iparûzési adó 1 százalék.
A bevételi határ átlépésének tételére nem becslés, hanem 50 százalék eva az érvényes. A bevételi határt átlépõ utolsó tételnek nincs felsõ határa ettõl még valószínûtlen, hogy azt ilyen drágán is megérje leadózni.

Bevallási határidõk, közösségi adatszolgáltatás

A közösségi kereskedelmi kapcsolat esetén (általában tagországbeli adóalanynak való szolgáltatásnyújtáskor) bevallást és ez alapján összesítõ elszámolást kell beküldenie az eva alanynak. Ilyenkor – lévén, hogy bevallása az év eltelt hónapjaira, vagyis törtidõszakra vonatkozik, és azt az idõszakot követõ hónap 20-án kell beadnia, a közösségi adatszolgáltatást az érintett negyedéves idõszakra vonatkozóan kell elkészítenie és benyújtania.
A bevételi nyilvántartást vezetõk február 25-ig küldik be az éves bevételi adataikról szóló evabevallásukat. A számviteli beszámolót készítõ eva alanyok bevallási határideje változatlanul május 31. A betéti társaságok és közkereseti társaságok beszámolójukat egyszerûbb formában, kiegészítõ melléklet nélkül is összeállíthatják.
Az eva alanyok az evabevallásukban fizetnek szakképzési hozzájárulást, de az egyéni- vagy társas vállalkozónak saját maga után ilyen kötelezettsége nem keletkezik. A jellemzõen munkavállalók után fizetendõ szakképzési hozzájárulás egyszerû, bár idõnként furcsa eleme, hogy a keresõképtelenséget, kiesõ idõket is figyelmen kívül hagyja az általános szabály, amely szerint a szakképzési hozzájárulást a minimálbér másfélszeresére kell vetíteni minden munkavállaló esetén.

2011-tõl” büntetlenül” lehet szüneteltetni

Megszûnik a kötelezõ vállalkozói bevétel az EVA alany egyéni vállalkozónál szüneteltetés, GYED és GYES esetén. Az egyéni vállalkozó EVA alany esetében a szüneteltetést a banknak is be kell jelenteni.

Az egyéni cég és az eva szabályai
Az eva alá tartozó egyéni vállalkozás egyéni céggé való válásakor elveszti az eva alanyiságát! Ha ez 2011 során következik be, akkor az egyéni cég 2013.01.01-tõl lehet leghamarabb eva alany (nem kell azonban 4 évet várnia). A törvény szerint az egyéni cég tagjának korlátlan mögöttes felelõssége korlátolttá válik, az eva alanyiság megszûnik. Megszûnik az eva alanyiság az egyéni cég eladásakor is.
Eva kalkulációk, valós adóterhelés

Az eva adóterhelése továbbra is a legkedvezõbb, hiszen nem kell megfizetni a 25 százalékos áfa összegét és az iparûzési adót csak a bevétel felére kell vetíteni.Láthatjuk, hogy egy normál áfa köteles, belföldi teljesítés esetén az eva – a kiváltott áfa és iparûzési adó után – csupán 11 százalék adóterhelést jelent.