Pénztárgép támogatás 2014

A 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet 2014. január 1-jei hatállyal módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet egyes rendelkezéseit.
A módosítás következtében támogatás az online pénztárgép 2014. évi beszerzéséhez is nyújtható. Azaz a támogatás nem csak a 2013. évben megvásárolt és üzembe helyezett, hanem a 2014. évben megvásárolt és üzembe helyezett online pénztárgépek esetében is igénybe vehetõ, amennyiben az üzemeltetõ a támogatás iránti kérelmét 2013. december 15-ig az állami adóhatósághoz benyújtotta. Mindezek alapján a támogatásra egyébként jogosult üzemeltetõk esetében nem veszett el a támogatásra való jogosultság amiatt, hogy az online pénztárgép megvásárlására és üzembe helyezésére 2013. évben nem kerülhetett sor.
A támogatás eladó részére történõ kiutalásának már nem feltétele az, hogy az online pénztárgép üzembe helyezése 2013. december 31-ig megtörténjen és az eladó kiutalás iránti kérelmét az állami adóhatósághoz 2014. január 31-ig benyújtsa. A pénztárgép eladója az eladási ár támogatás összegével megegyezõ részének kiutalását az érvényes kóddal rendelkezõ üzemeltetõ részére értékesített és üzembe helyezett pénztárgépek után, a következõ módon kérheti. A 2014. évben üzembe helyezett pénztárgépek után a támogatás a 1411-es – az államháztartással szembeni egyes juttatások igénylésére szolgáló 2014. évi – nyomtatványon igényelhetõ.